NIESZPORY BENEDYKTYŃSKIE

KAPITUŁA KAMPINOSKO-BIELAŃSKA
Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Bielanach
13 listopada 2022 roku
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 25